BOX DESIGN FLAGSHIP

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.


| 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭: 𝟎𝟗𝟒𝟔.𝟔𝟎.𝟔𝟗.𝟔𝟔
| 𝐖𝐞𝐛𝐬𝐢𝐭𝐞: http://localhost/box/
| 𝐍𝐨. 𝟗𝐀/𝟔, 𝐀𝐨 𝐒𝐞𝐧, 𝐌𝐨 𝐋𝐚𝐨, 𝐇𝐚 𝐃𝐨𝐧𝐠, 𝐇𝐚 𝐍𝐨𝐢

CỬA HÀNG

HÀ NỘI – VIỆT NAM

Showroom nội thất tại Việt Nam được trưng bày theo nhiều phong cách với từng chi tiết được bài trí tỉ mỉ, từ nội thất, ánh sáng đến mùi hương. Các sản phẩm trưng bày tại showroom được lựa chọn bởi NTK Trần Thanh Tùng luôn đảm bảo tính thẩm mỹ, chất lượng theo tiêu chuẩn châu Âu.

| 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭: 𝟎𝟗𝟒𝟔.𝟔𝟎.𝟔𝟗.𝟔𝟔
| 𝐖𝐞𝐛𝐬𝐢𝐭𝐞: http://localhost/box/
| 𝐍𝐨. 𝟗𝐀/𝟔, 𝐀𝐨 𝐒𝐞𝐧, 𝐌𝐨 𝐋𝐚𝐨, 𝐇𝐚 𝐃𝐨𝐧𝐠, 𝐇𝐚 𝐍𝐨𝐢